Việt Nam đầu tư 458,8 triệu USD ra nước ngoài

Thứ Hai, 02-12-2019, 02:32

Ngày 30-11, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 11 tháng năm nay đạt 458,8 triệu USD; trong đó, có 148 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn 353,8 triệu USD; 29 lượt dự án điều chỉnh, số vốn tăng thêm gần 105 triệu USD. Có 31 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, đứng đầu là Ô-xtrây-li-a với 141,3 triệu USD, chiếm 30,8%; tiếp đến là Mỹ, Tây Ban Nha; Cam-pu-chia,…

Lĩnh vực thu hút vốn đầu tư từ Việt Nam nhiều nhất là bán buôn, bán lẻ, chiếm 25,8% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đứng thứ hai, chiếm 14,3%; lĩnh vực hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ đứng thứ ba, chiếm 13,1% tổng vốn đầu tư.