Ưu tiên chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ và an toàn sinh học

Thứ Tư, 16-09-2020, 03:50

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Quế Lâm tổ chức hội thảo chương trình khoa học công nghệ chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ và an toàn sinh học.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về việc chọn tạo những dòng lợn phù hợp với hệ thống chăn nuôi theo hướng hữu cơ và an toàn sinh học; bảo quản, chế biến, quản lý chuỗi giá trị thịt lợn và hiệu quả kinh tế chuỗi chăn nuôi tuần hoàn; sử dụng chế phẩm sinh học; sử dụng đệm lót sinh học để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh…

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề nghị các địa phương tập trung phát triển chăn nuôi lợn với các giống cao sản theo hướng trang trại, công nghiệp; mở rộng quy mô đàn lợn chăn nuôi theo hướng hữu cơ; khuyến khích phát triển công nghiệp sản xuất nguyên liệu, thức ăn bổ sung, nhất là công nghệ sinh học nhằm đáp ứng đủ chế phẩm sinh học thay thế kháng sinh; đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng của chăn nuôi, đáp ứng sức mua trong nước và phục vụ xuất khẩu.

PV