Tôm nước ấm đông lạnh xuất khẩu vào Mỹ nhận tin vui

Thứ Hai, 26-08-2019, 15:40

NDĐT – Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa đưa ra kết luận, 31 công ty xuất khẩu tôm nước ấm đông lạnh của Việt Nam vào Mỹ sẽ được hưởng mức thuế chống bán phá giá là 0%.

Theo Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương), DOC đã ban hành kết luận cuối cùng đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 13 (POR13) cho giai đoạn rà soát từ ngày 1-2-2017 đến 31-1-2018 đối với tôm nước ấm đông lạnh của Việt Nam.

Theo đó, mức thuế cuối cùng dành cho hai bị đơn bắt buộc (công ty CP thực phẩm Sao Ta và công ty CP Nha Trang Seafoods) trong đợt rà soát này đều ở mức 0%.

Mức thuế suất riêng rẽ áp dụng cho các công ty còn lại không được chọn mẫu mà thỏa mãn điều kiện được hưởng thuế suất riêng rẽ (29 công ty) cũng ở mức 0%.

Mức thuế toàn quốc được giữ nguyên so với các đợt rà soát trước đó là 25,76% do không có bên liên quan nào đề nghị rà soát lại mức thuế này. Trong POR13, DOC sử dụng giá trị thay thế của Ấn Độ để xác định giá trị thông thường.

Như vậy, mức thuế cuối cùng nêu trên là tín hiệu tích cực đối với các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu tôm Việt Nam, đặc biệt khi tất cả các doanh nghiệp nhận thuế suất riêng rẽ cũng nhận được mức thuế suất 0%. Trong 13 đợt rà soát tôm từ trước đến nay, đây là lần thứ 02 (sau POR7) DOC xác định các doanh nghiệp nhận thuế suất riêng rẽ không bán phá giá. Mức thuế 0% đối với tôm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu tôm Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng bảo hộ đang có diễn biến phức tạp.

Hiện nay, DOC đã khởi xướng rà soát hành chính lần thứ 14 (POR14) và đang trong quá trình nhận bản trả lời câu hỏi. Bộ Công thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam và phía Hoa Kỳ để xử lý các vấn đề liên quan để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam trong vụ việc.

X.B