Tích hợp các dịch vụ công lĩnh vực tài chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thứ Năm, 09-07-2020, 03:30

Sáng 8-7, tại Trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp với Bộ Tài chính, Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải về kết nối Cổng Dịch vụ công Bộ Tài chính với Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG), tích hợp Hệ thống Thông tin báo cáo Bộ Tài chính với Hệ thống Thông tin báo cáo Chính phủ (TTBCCP).

Tính đến hết ngày 1-7, Cổng DVCQG đã tích hợp 119 DVC lĩnh vực tài chính. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, Bộ Tài chính và các bộ liên quan tập trung kết nối DVC với Cổng DVCQG, kết nối các chỉ tiêu báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội với Hệ thống TTBCCP, thực hiện chuẩn hóa chế độ báo cáo để đúng kế hoạch khai trương; đẩy mạnh DVC của cơ quan hải quan, thuế lên Cổng DVCQG.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị chọn dịch vụ đăng ký xe ô-tô, xe máy mới nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp trong nước là DVC thứ 1.000 kết nối trên Cổng DVCQG và công bố dịch vụ này dự kiến vào ngày khai trương 15-8 tới.

PV