Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Thứ Ba, 27-10-2020, 04:57

Chiều 26-10, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) tổ chức hội thảo "Thúc đẩy sản xuất và phát triển thị trường sản phẩm nông nghiệp hữu cơ". Hội thảo đưa ra các giải pháp, tạo sự đồng thuận, phối hợp trong thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ theo Ðề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030.

Qua đó, giúp các đơn vị quản lý tại địa phương, các hiệp hội ngành hàng, người sản xuất và doanh nghiệp (DN) nắm được các quan điểm phát triển, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nhà nước về phát triển nông nghiệp hữu cơ; triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ðề án phù hợp chức năng của đơn vị và điều kiện thực tế của từng địa phương.Theo Bộ NN và PTNT, năm 2016 diện tích canh tác hữu cơ trên cả nước hơn 53.000 ha thì nay diện tích này đạt gần 238.000 ha. Số lượng DN sản xuất hữu cơ 97 DN, trong đó tham gia xuất khẩu 60 DN với kim ngạch 335 triệu USD/năm. Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam đã xuất khẩu đi 180 nước, như Mỹ, Nhật Bản, Ðức, Pháp, Nga, Hàn Quốc…

PV