Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Thứ Hai, 06-04-2020, 01:58

Bộ Kế hoạch và Ðầu tư vừa có công điện gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư đề nghị các địa phương chỉ đạo rà soát, đánh giá toàn diện tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương về tăng trưởng kinh tế; đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đời sống người dân; công nhân và người lao động; các đối tượng xã hội bị ảnh hưởng. Từ đó, đề xuất các giải pháp hỗ trợ người lao động, bảo đảm an sinh xã hội; tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, duy trì hoạt động; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, trọng tâm là chỉ đạo quyết liệt công tác triển khai, thi công, tăng nhanh khối lượng thực hiện để đủ điều kiện giải ngân ngay các nguồn vốn... Ðồng thời, chỉ đạo hoàn thành nhanh các thủ tục đầu tư, xây dựng của các thành phần kinh tế; tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn.

PV