Thu hút vốn FDI đạt hơn 21 tỷ USD

Thứ Hai, 28-09-2020, 10:14

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20-9-2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 21,20 tỷ USD, bằng 81,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Vốn thực hiện ước đạt 13,76 tỷ USD, bằng 96,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, có 1.947 dự án mới được cấp phép giảm 29,4% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký đạt 10,36 tỷ USD, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Về vốn điều chỉnh, có 798 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư, tổng vốn thêm đạt hơn 5,11 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, có 5.172 lượt GVMCP của nhà ĐTNN, với tổng giá trị vốn góp 5,73 tỷ USD, bằng 55,1% so với cùng kỳ.

Công nghiệp chế biến, chế tạo hấp dẫn nhất
Theo lĩnh vực đầu tư, các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 18 lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 9,9 tỷ USD, chiếm 46,6% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư hơn 4,3 tỷ USD, chiếm 20,6% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản, bán buôn bán lẻ với tổng vốn đăng ký lần lượt gần 3,2 tỷ USD và 1,3 tỷ USD.

Singapore và Hàn Quốc dẫn đầu
Theo đối tác đầu tư, đã có 111 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, trong đó Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 6,77 tỷ USD, chiếm 32% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 3,17 tỷ USD, chiếm 15% tổng vốn đầu tư. Trung Quốc đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,87 tỷ USD, chiếm 8,8% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc)...

Nếu xét theo số lượng dự án mới, Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất với 499 dự án, Trung Quốc đứng thứ hai với 271 dự án, Nhật Bản đứng thứ ba với 209 dự án, Singapore đứng thứ tư với 173 dự án.

Bạc Liêu tiếp tục dẫn đầu với một dự án
Theo địa bàn đầu tư, các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 60 tỉnh, thành phố, trong đó tỉnh Bạc Liêu vẫn tiếp tục dẫn đầu với một dự án lớn có vốn đầu tư 4 tỷ USD, chiếm 18,8% tổng vốn đầu tư đăng ký. TP Hồ Chí Minh đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký đạt 3,25 tỷ USD. Hà Nội đứng thứ ba với 2,92 tỷ USD. Tiếp theo lần lượt là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương, TP Hải Phòng.
Nếu xét theo số lượng dự án mới, TP Hồ Chí Minh dẫn đầu với 719 dự án, Hà Nội đứng thứ hai với 409 dự án, tỉnh Bắc Ninh đứng thứ ba với 119 dự án.

X.B