Thu hút 13,9 tỷ USD vốn FDI

Thứ Sáu, 29-05-2020, 17:13

NDĐT – Ngày 29-5, Tổng cục Thống kê cho biết, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20-5, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 13,9 tỷ USD, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó có 1.212 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 7,4 tỷ USD, giảm 11,1% về số dự án và tăng 15,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; có 436 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 3,5 tỷ USD, tăng 31,4% và có 3.528 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn gần 3 tỷ USD, giảm 60,9%.

Vốn FDI thực hiện 5 tháng qua ước đạt 6,7 tỷ USD, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 5 tháng đầu năm, ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 4 tỷ USD, chiếm 53,8% tổng số vốn đăng ký cấp mới;

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 2,8 tỷ USD, chiếm 37%, các ngành còn lại đạt 685,3 triệu USD, chiếm 9,2%. Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép thì vốn FDI vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 5,8 tỷ USD, chiếm 53,3% tổng số vốn; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 3,8 tỷ USD, chiếm 35,3%; các ngành còn lại đạt 1,2 tỷ USD, chiếm 11,4%.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1,1 tỷ USD, chiếm 35,6% tổng vốn; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy đạt 624,5 triệu USD, chiếm 20,9%; hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ đạt 324,9 triệu USD, chiếm 10,8%; các ngành còn lại đạt hơn 977 triệu USD, chiếm 32,7%.

Singapore là nhà đầu tư lớn nhất
Trong số 58 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với hơn 4,3 tỷ USD, chiếm 58% tổng vốn đăng ký cấp mới; Đài Loan (Trung Quốc) hơn 743 triệu USD, chiếm 10%; Trung Quốc gần 695 triệu USD, chiếm 9,3%; Hồng Kông (Trung Quốc) hơn 500 triệu USD, chiếm 6,7%; Hàn Quốc gần 442 triệu USD, chiếm 5,9%; Nhật Bản hơn 221 triệu USD, chiếm 3%.

Hơn 180 triệu USD đầu tư ra nước ngoài
Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 5 tháng đầu năm có 60 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đầu tư của phía Việt Nam là 161,9 triệu USD; có 11 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm đạt 18,8 triệu USD.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 5 tháng đạt 180,7 triệu USD, bằng 98,7% cùng kỳ năm trước.

Trong 5 tháng đầu năm có 21 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Đức là nước dẫn đầu với 92,6 triệu USD, chiếm 51,3%; Hoa Kỳ 21,7 triệu USD, chiếm 12%; Myanmar 21,2 triệu USD, chiếm 11,7%; Singapore 18,9 triệu USD, chiếm 10,5%.

X.B