Thống nhất ý tưởng dự án phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh

Thứ Sáu, 29-05-2020, 15:19
Toàn cảnh buổi làm việc.

NDĐT - Sáng 29-5, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm đã có buổi làm việc với Đoàn thiết kế của Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế IFAD do TS Nguyễn Ngọc Quang làm Trưởng đoàn, nghe báo cáo kết quả khảo sát để xác định ý tưởng cho Dự án chuyển đổi nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại hai tỉnh Trà Vinh và Bến Tre.

Dự án thuộc Chương trình cơ hội chiến lược quốc gia IFAD giai đoạn 2019-2021 đã được Chính phủ Việt Nam phê duyệt. Khoản viện trợ của IFAD lên đến 43 triệu USD, phân bổ đầu tài trợ cho dự án mới tại hai tỉnh Trà Vinh và Bến Tre.

Qua kết quả báo cáo của đoàn khảo sát, hai bên đã bước đầu thống nhất được ý tưởng cho dự án. Trong đó, xác định nhóm mục tiêu chủ yếu, bao gồm người nghèo và phụ nữ dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu. Điều đó cũng phù hợp mục tiêu xuyên suốt của IFAD tại Việt Nam là nâng cao đời sống của người nghèo khu vực nông thôn và Nghị quyết 120/NQ-CP và Quyết định 324/QĐ-TTg về phát triển nông nghiệp bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu.

Mục tiêu dự án giúp chuyển đổi bền vững từ một loại cây trồng sang nuôi trồng thủy sản là định hướng phù hợp điều kiện biến đổi khí hậu, cũng như việc hỗ trợ, thúc đẩy sáng tạo và thử nghiệm trong phát triển chuỗi giá trị và nông nghiệp thông minh là các định hướng cần ưu tiên tập trung của dự án.

Sau buổi làm việc này, Đoàn thiết kế của Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế IFAD sẽ tiếp tục làm việc với tỉnh Bến Tre để có dự thảo ý tưởng chung cho dự án tại hai tỉnh Trà Vinh và Bến Tre, trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án.

Đặng Văn Bường