Thời hạn thẩm định khoản viện trợ không hoàn lại tối đa 20 ngày

Thứ Bảy, 11-07-2020, 02:46
Ảnh minh họa.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 80/2020/NĐ-CP về việc quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.

Theo đó, tùy thuộc vào quy mô, tính chất và nội dung của khoản viện trợ, cơ quan chủ trì thẩm định tổ chức thẩm định bằng hình thức tổng hợp ý kiến hoặc tổ chức hội nghị thẩm định. Trường hợp khoản viện trợ không đủ điều kiện tiếp nhận, cơ quan chủ quản thông báo cho bên cung cấp viện trợ về quyết định không tiếp nhận viện trợ. Thời hạn thẩm định không quá 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Việc tổ chức quản lý chương trình, dự án do cơ quan chủ quản quyết định áp dụng một trong ba hình thức sau: Sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực quản lý và thực hiện dự án đối với dự án quy mô dưới 200 nghìn USD; sử dụng ban quản lý đang hoạt động để quản lý chương trình, dự án mới; thành lập ban quản lý riêng cho từng chương trình, dự án…
 
 Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 17-9-2020.