Thêm hai nhãn hiệu độc quyền “Dâu tây Đà Lạt” và “Hồng Đà Lạt”

Thứ Sáu, 03-07-2020, 17:45
UBND TP Đà Lạt trao quyền sử dụng nhãn hiệu “Dâu tây Đà Lạt” và “Hồng Đà Lạt” cho các tổ chức, cá nhân.

Ngày 3-7, UBND TP Đà Lạt phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng công bố quyền sử dụng nhãn hiệu “Dâu tây Đà Lạt” và “Hồng Đà Lạt”.

Đến thời điểm này, tỉnh Lâm Đồng có 23 nhãn hiệu sản phẩm đặc trưng được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận độc quyền.

“Dâu tây Đà Lạt” và “Hồng Đà Lạt” là nhãn hiệu chứng nhận áp dụng cho sản phẩm được sản xuất tại TP Đà Lạt và vùng phụ cận tỉnh Lâm Đồng. Hai nhãn hiệu này được đăng ký độc quyền, đáp ứng các tiêu chí về bản đồ vùng chứng nhận và chất lượng theo quy định.

Tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận phải cam kết tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các nội dung trong giấy chứng nhận, không được tự ý chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả giữa các đơn vị thành viên thuộc tổng công ty, công ty mẹ với công ty con và ngược lại; nghiêm cấm mọi hình thức đưa thông tin sai sự thật về nhãn hiệu chứng nhận, hoặc lạm dụng nhãn hiệu chứng nhận gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng...

Thêm hai nhãn hiệu độc quyền “Dâu tây Đà Lạt” và “Hồng Đà Lạt” -0

Hiện nay, TP Đà Lạt có khoảng 130 ha dâu tây, sản lượng trung bình hằng năm khoảng 1.500 tấn; khoảng 370 ha hồng, sản lượng quả tươi hằng năm hơn 12,5 nghìn tấn. Hai loại nông sản này chủ yếu tiêu thụ thị trường nội địa.

Với việc thêm hai nhãn hiệu “Dâu tây Đà Lạt” và “Hồng Đà Lạt”, đến thời điểm này, tỉnh Lâm Đồng có 23 nhãn hiệu sản phẩm đặc trưng được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận độc quyền, gồm 15 nhãn hiệu chứng nhận và tám nhãn hiệu tập thể.

Thêm hai nhãn hiệu độc quyền “Dâu tây Đà Lạt” và “Hồng Đà Lạt” -0

Việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm thế mạnh, đặc trưng địa phương, góp phần nâng cao giá trị, chất lượng và tạo uy tín thương hiệu nông sản trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Đồng thời, là cơ sở pháp lý để loại bỏ những doanh nghiệp lợi dụng địa danh các sản phẩm đặc thù địa phương để đưa sản phẩm kém chất lượng ra thị trường, giúp nhà nông ngày càng nâng cao chất lượng hàng hóa và gia tăng thu nhập.

Tại lễ công bố, UBND TP Đà Lạt trao giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu “Dâu tây Đà Lạt” và “Hồng Đà Lạt” cho 26 tổ chức, cá nhân đủ điều kiện.

MAI VĂN BẢO