Tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp

Thứ Bảy, 11-01-2020, 05:41

Sáng 10-1, tại Trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp với Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan... về việc triển khai tích hợp các dịch vụ: Thu tiền xử lý phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực giao thông đường bộ (GTÐB); Thu phí, lệ phí trước bạ đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Cấp giấy xác nhận số chứng minh nhân dân với Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG).

Tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh, từ thời điểm khai trương vào ngày 9-12-2019 đến ngày 9-1-2020, Cổng DVCQG đã có 8,51 triệu người truy cập, có hơn 422 nghìn hồ sơ đồng bộ. Như vậy, nhu cầu người dân, doanh nghiệp (DN) thực hiện các dịch vụ công (DVC) là rất lớn.

Qua nắm tình hình thực tế, quan trọng nhất là tích hợp DVC để thuận lợi cho người dân, DN, trong đó có các DVC thuộc Bộ Công an và các bộ liên quan để tạo điều kiện thanh toán trực tuyến cho người dân. Theo dự kiến, trong quý I-2020, sẽ đưa khoảng 20 dịch vụ khác lên Cổng DVCQG, nhất là các dịch vụ người dân, DN cần sẽ đưa lên trước.

Ðối với việc thực hiện dịch vụ thu tiền nộp phạt xử lý VPHC lĩnh vực GTÐB trong quý I-2020, lãnh đạo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP) cho biết, VPCP đã làm việc với Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan trao đổi, thống nhất về giải pháp triển khai cung cấp DVC trực tuyến trên Cổng DVCQG đối với dịch vụ này. VPCP đã có văn bản gửi và đề nghị Bộ trưởng Công an quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ này nghiên cứu, thực hiện, bố trí kinh phí để chủ trì, phối hợp VPCP và các bộ, ngành liên quan.

PV