Tạo chuyển biến nhận thức trong phát triển kinh tế tập thể

Thứ Tư, 08-01-2020, 11:38
Chủ tịch LMHTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu khai mạc Hội nghị.

NDĐT - Chiều 6-1, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã (LMHTX) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của hệ thống LMHTX Việt Nam năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch LMHTX Việt Nam cho biết: Năm 2019, cả nước thành lập mới 2.640 HTX, tăng 12% so với năm 2018, vượt 6% kế hoạch năm 2019. Các tỉnh, thành phố cũng đã giải thể 585 HTX, giảm 95 HTX (14%) so với năm 2018. Lũy kế đến nay, cả nước có 24.618 HTX, trong đó, có 22.714 HTX đang hoạt động.Tổng số thành viên HTX đạt hơn 7 triệu thành viên. Tổng vốn điều lệ của các HTX đạt 37 nghìn tỷ đồng, bình quân mỗi HTX là 1,69 tỷ đồng/HTX, tăng 0,39 tỷ đồng/HTX so với năm 2018. Tổng số lao động thường xuyên khoảng 2,44 triệu người. Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX là 44,5 triệu đồng/năm/người, tăng 0,8 triệu đồng/năm/người (18%) so với năm 2018...

Năm 2018, LMHTX Việt Nam đã tập trung nguồn lực triển khai Đề án hỗ trợ, xây dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị. Các Tổ công tác đã phối hợp với LMHTX tỉnh, thành phố thực hiện 63 dự án xây dựng mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị; hỗ trợ 14 mô hình HTX phát triển sản xuất; tám mô hình HTX chuyển giao công nghệ. Từ đó, các dự án được triển khai đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX; cải thiện năng lực quản lý điều hành HTX; gia tăng năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; chi phí sản xuất kinh doanh của HTX giảm từ 5% - 7%, doanh thu của HTX tăng 15% - 20%, lợi nhuận của HTX tăng từ 10%-12%, mang lại nhiều hơn lợi ích cho thành viên HTX.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả mà hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đã đạt được trong năm 2019, nhất là giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, theo đồng chí ông Trần Thanh Mẫn, việc phát triển kinh tế tập thể, HTX vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: nhiều HTX chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế; quy mô sản xuất còn nhỏ; năng lực quản trị của HTX còn hạn chế...

Vì vậy, trong thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp ủy, chính quyền tập trung tuyên truyền, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các tầng lớp nhân dân đối với mục tiêu phát triển kinh tế tập thể, HTX. LMHTX các cấp tiếp tục rà soát, kiến nghị điều chỉnh cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của địa phương. Đặc biệt, không nên đưa về HTX những cán bộ thiếu năng lực, trình độ. Số lượng HTX hiện đã tương đối lớn, nhưng cần phải chú ý nhiều hơn đến việc nâng cao chất lượng hoạt động...

HỒNG ANH