Tăng vốn cho ngân hàng

Thứ Hai, 28-09-2020, 03:42

Hiện nay, dịch Covid-19 đang tác động trực tiếp đến tình hình hoạt động, chất lượng tài sản và kết quả kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD).

Cụ thể, tín dụng tăng thấp hơn so cùng kỳ các năm trước; dịch bệnh tác động xấu đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, làm suy giảm năng lực trả nợ của khách hàng khi đến hạn, gia tăng nợ xấu toàn ngành, ảnh hưởng việc kiểm soát nợ xấu và xử lý nợ xấu của các TCTD; đồng thời, ảnh hưởng việc thực hiện các mục tiêu đề ra tại phương án cơ cấu lại. Do đó, theo nhìn nhận của Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - NHNN), dự kiến một số mục tiêu tại Ðề án 1058 về cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 khó có khả năng hoàn thành vào cuối năm 2020, trong đó có mục tiêu về kiểm soát tỷ lệ nợ xấu.

Nợ xấu có nguy cơ tăng lên khiến mục tiêu tái cơ cấu có thể không đạt kỳ vọng. Trong khi đó, việc nâng cao năng lực tài chính thông qua tăng vốn điều lệ của ngân hàng thương mại nhà nước nhằm bảo đảm vai trò chủ đạo của các ngân hàng này trên thị trường tài chính tiền tệ thời gian qua gặp nhiều khó khăn. Theo đánh giá của NHNN, các ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước hơn 50% (BIDV, Vietcombank, VietinBank) và Agribank đang có hệ số an toàn vốn (CAR) sát ngưỡng tối thiểu theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN (về tuân thủ các quy định Basel II). Trong trường hợp không tăng được vốn, các ngân hàng này sẽ phải hạn chế, thậm chí phải ngừng cấp tín dụng. Ðiều này sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng cung ứng vốn phục vụ phát triển kinh tế, nhất là lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và khả năng thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia có sự tham gia cấp tín dụng của các ngân hàng thương mại nhà nước. Trong bối cảnh doanh nghiệp, nền kinh tế cần vốn để phục hồi sau tác động của dịch Covid-19, sự tiếp sức của ngân hàng lại càng quan trọng.

Cho đến nay, các ngân hàng thương mại nhà nước tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hệ thống các TCTD cũng như trong việc tham gia hỗ trợ, xử lý các TCTD yếu kém. NHNN tích cực phối hợp các bộ, ngành xử lý, báo cáo các cấp có thẩm quyền về vấn đề tăng cường năng lực tài chính cho các ngân hàng này. Trong đó, phương án tăng vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn ngân sách nhà nước đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Tuy nhiên, do các thủ tục chưa hoàn tất cho nên việc tăng vốn cho Agribank vẫn chưa thực hiện được.

Ðể tiếp tục triển khai công tác cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu theo Ðề án 1058 đạt hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, đồng thời, có các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thời gian tới, NHNN tiếp tục phối hợp các bộ, ngành liên quan chuẩn bị các thủ tục thực hiện tăng vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn ngân sách nhà nước theo Nghị quyết của Quốc hội.

Bên cạnh đó, NHNN tiếp tục xây dựng lộ trình tăng vốn cho các ngân hàng thương mại nhà nước trong giai đoạn 2021 - 2026. Hiện cơ chế cho phép các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước giữ lại cổ tức tiền mặt để tăng vốn như BIDV, Vietcombank, VietinBank vẫn chưa thể ban hành. Do vậy, Thống đốc NHNN đã có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục xử lý vấn đề tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước. Theo đó, kiến nghị Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 91/2015/NÐ-CP để có cơ sở thực hiện tăng vốn cho các ngân hàng thương mại nhà nước.

VIỆT PHONG