Tạm đình chỉ công tác năm cán bộ Hải quan liên quan nghi vấn nhận hối lộ của Công ty TNHH Tenma Việt Nam

Thứ Ba, 26-05-2020, 21:48

NDĐT - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính tại cuộc họp ngày 26-5 của Bộ trưởng Tài chính, tại công văn số 6170/BTC-TCT về công tác cán bộ ở Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh, Tổng cục Hải quan đã có các quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ ngày 27-5-2020) đối với các trường hợp sau:

Ông Trần Thành Tô, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh; ông Dương Minh Khải, Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan, trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh; ông Nguyễn Văn Phúc, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ, trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh; ông Vũ Quang Hà, Đội trưởng đội nghiệp vụ - Chi cục Hải quan Bắc Ninh; ông Nguyễn Lưu Bình Trọng, công chức Chi cục Hải quan cảng nội địa Tiên Sơn và bà Nguyễn Thị Hảo - công chức Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Năm trường hợp bị đình chỉ công tác để tập trung tổ chức phục vụ đoàn Thanh tra Bộ Tài chính và rà soát, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Đoàn kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) và người đứng đầu liên quan trong việc KTSTQ đối với Công ty TNHH Tenma Việt Nam.

GIAI THANH