Tạm áp dụng mức thuế xuất khẩu 0% đối với gỗ cao-su dạng tấm

Thứ Sáu, 07-08-2020, 03:38

Chiều 5-8, tại Đồng Nai, Tổng cục Hải quan tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, cơ quan liên quan nhằm xác định rõ quy trình sản xuất, chế biến sản phẩm, quy cách sử dụng để quyết định áp dụng mã số hàng hóa (HS) phù hợp nhóm các mặt hàng gỗ cao-su xuất khẩu dạng tấm.

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, ngày 23-7-2018, Công ty cổ phần chế biến gỗ mộc Cát Tường đăng ký tờ khai xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Biên Hòa (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai) đối với năm mẫu hàng có tên khai báo “ván gỗ cao-su ghép - Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels”, gồm nhiều kích thước khác nhau, khai báo HS là 4412.99.90, với mức thuế suất xuất khẩu 0%. Tuy nhiên, ngày 24-6-2020, Tổng cục Hải quan ban hành thông báo kết quả phân loại, khẳng định kết quả phân tích là gỗ cao-su dạng tấm/thanh, đã bào, chà nhám, nhiều kích cỡ, được ghép ngang từ các thanh đã ghép nối đầu. HS là 4407.29.97.90 và chịu thuế suất xuất khẩu 25%.

Trước kiến nghị của doanh nghiệp cùng tinh thần hợp tác, chia sẻ khó khăn trên nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai trước mắt vẫn cho doanh nghiệp xuất khẩu với mức thuế suất 0%.

PV