Sản xuất rau hữu cơ

Thứ Năm, 20-02-2020, 01:31

Phải hơn một tuần, ông Thái mới về đến nhà. Vừa đặt ba-lô xuống tấm phản, ông đã ời ời gọi vợ:

- Đúng là “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, một tuần tham quan của chúng tôi thật có ích.

- Gớm, có gì vui ông kể tôi nghe - vợ ông Thái háo hức chờ đợi.

Ông Thái kể về mô hình trang trại nông nghiệp sạch của các hộ nông dân ở tỉnh bạn. Quy trình sản xuất nghiêm ngặt, kiểm định chất lượng đầu vào, đầu ra của nông sản theo tiêu chuẩn VietGAP, các khâu chăm bón, sử dụng thuốc trừ sâu bệnh bảo đảm đúng quy định… của các nhà vườn đã mang lại hiệu quả tích cực. Rồi ông phân tích cho vợ nghe việc trồng rau hữu cơ không khó, nhưng khó nhất là khâu chứng nhận sản phẩm sạch và đầu ra cung cấp cho thị trường ổn định.

Mấy ngày sau, ông Thái lại cùng các hộ họp bàn phương án liên kết để sản xuất. Buổi họp có sự tham gia của đại diện trung tâm khuyến nông địa phương và cán bộ phòng nông nghiệp huyện cho nên mọi yêu cầu, thắc mắc được giải đáp cặn kẽ, chu đáo. Ông cũng được cán bộ phòng nông nghiệp huyện phổ biến về một số chính sách của Nhà nước, trong đó có Nghị định 109/2018/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, nhóm hộ sản xuất sản phẩm hữu cơ. Cụ thể, Chính phủ sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí cấp giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn về nông nghiệp hữu cơ cho các tổ chức, cá nhân sản xuất; hỗ trợ toàn bộ kinh phí xác định các vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ. Các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất hữu cơ còn được hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình, trong đó, định mức hỗ trợ chi phí giống kháng sâu bệnh, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật… theo định mức do Chính phủ quy định về khuyến nông.

Sau cuộc họp cũng là thời điểm sản xuất vụ đông xuân. Ông Thái cùng các hộ dân có chung mối quan tâm bắt đầu triển khai sản xuất rau hữu cơ. Sau khi thành lập tổ hợp tác rau an toàn có chứng nhận của chính quyền, với cương vị tổ trưởng, ông Thái phân công các thành viên lo vay vốn, ký biên bản ghi nhớ tiêu thụ sản phẩm với đối tác, xin cấp giấy chứng nhận rau hữu cơ của cơ quan có thẩm quyền… Một số thành viên khác lo giống, làm đất, tưới tiêu.

Giờ đây các luống rau đã lên xanh tốt. Nhìn cánh đồng rau trong nhà lưới, được tưới nước bằng công nghệ tự động, cả xã ai cũng tấm tắc khen ngợi.

MINH VÂN