Quy định chi tiết điều kiện sản xuất phân bón

Thứ Tư, 20-11-2019, 01:49
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 84/2019/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón.
Theo đó, khu sản xuất phân bón phải có tường, rào ngăn cách với bên ngoài; có nhà xưởng kết cấu vững chắc; tường, trần, vách ngăn, cửa bảo đảm yêu cầu về kiểm soát chất lượng. Dây chuyền, máy móc, thiết bị sản xuất phân bón phải phù hợp với quy trình sản xuất từng loại phân bón, dạng phân bón. Cơ sở sản xuất phải có phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 17025 hoặc có hợp đồng với tổ chức thử nghiệm được chỉ định theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trừ các cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón; có hệ thống quản lý chất lượng được công nhận phù hợp với ISO 9001 hoặc tương đương. Cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT), Sở NN và PTNT kiểm tra, cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón...
PV