Quảng Trị phát triển từ nền tảng vững chắc

Thứ Hai, 12-10-2020, 02:20
Trung tâm TP Ðông Hà (Quảng Trị).

Kế thừa thành tựu phát triển mọi mặt, tầm nhìn, kinh nghiệm từ các nhiệm kỳ trước, giai đoạn 2015 - 2020, Ðảng bộ tỉnh Quảng Trị không ngừng phát huy tiềm năng, thế mạnh, tiếp tục lãnh đạo địa phương hoàn thành các nhiệm vụ đề ra với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong điều kiện có nhiều khó khăn, là minh chứng cho những lựa chọn đúng, trúng trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Trên cơ sở nền tảng vững chắc được xây dựng đó, Quảng Trị sẵn sàng cho mục tiêu cao hơn trong giai đoạn 2020 - 2025.

Hệ thống bộ máy tinh gọn

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị gắn với xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của các cấp ủy tỉnh Quảng Trị, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Ðức Tiến cho biết, thời gian qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng được đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với nhiều mô hình mới, đột phá đã trở thành nhân tố cơ bản, là nguồn gốc của những thành công toàn diện của Quảng Trị trong suốt 5 năm qua.

Nền tảng vững chắc của công tác xây dựng Ðảng là cội nguồn dẫn dắt kinh tế địa phương tăng trưởng cao và ổn định với tốc độ tăng tổng sản phẩm giai đoạn 2015 - 2020 đạt 7,16%, tăng 1,25% so với nhiệm kỳ trước và cao hơn bình quân chung của cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 55,4 triệu đồng/năm, gấp 1,6 lần năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng bền vững; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh, phúc lợi, tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Trong khó khăn, Quảng Trị luôn kiên trì, chủ động và sáng tạo thực hiện các đột phá chiến lược, có trọng tâm, trọng điểm; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy liên kết vùng và mở rộng khu vực, quốc tế.

Trong mỗi bước đi, Quảng Trị luôn quan tâm, chú trọng phát triển nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; gắn các mục tiêu phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm tiến bộ và phù hợp. Quảng Trị đã đi những bước khá toàn diện và vững chắc. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Quảng Trị có 68 xã đạt chuẩn, vượt kế hoạch đề ra; có nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và Cam Lộ trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Quảng Trị.

Ðiều đáng ghi nhận của Quảng Trị là hiệu lực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội ổn định. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc và phòng tuyến hợp tác, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; xây dựng khu vực biên giới Việt- Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2015 - 2020 càng khẳng định và làm nổi bật những thành tựu của tỉnh Quảng Trị sau 30 năm lập lại (1989 - 2019). 5 năm qua, Quảng Trị phát triển nhiều mặt bền vững, tạo nền tảng để tiếp tục đà phát triển lên mức độ cao hơn, có sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước.

Quảng Trị phát triển từ nền tảng vững chắc -0

Tỉnh Quảng Trị quan tâm phát triển năng lượng tái tạo. 

Ðặt nền tảng vững chắc

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết, điểm nhấn quan trọng giai đoạn 2015 - 2020 là cơ sở hạ tầng giao thông của địa phương được quan tâm đầu tư xây dựng đồng bộ. Ðể phát triển trong giai đoạn mới, Quảng Trị cần đầu tư xây dựng mạnh hơn nữa hạ tầng giao thông; địa phương này chọn chiến lược giao thông đi trước một bước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.

Tỉnh đã đặt nền móng vững chắc cho các dự án đầu tư xây dựng công trình đường ven biển tỉnh Quảng Trị đoạn từ ranh giới tỉnh Quảng Bình vào đến phía nam cầu Cửa Việt; dự án đường nối trung tâm TP Ðông Hà đến đường ven biển phía nam cầu Cửa Việt; dự án đường tránh phía đông TP Ðông Hà; dự án đường bộ cao tốc bắc - nam phía đông đoạn từ Vạn Ninh (Quảng Bình) - Cam Lộ (Quảng Trị); dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 15D đoạn từ cảng biển Mỹ Thủy đến cửa khẩu quốc tế La Lay; nâng cấp quốc lộ 9
đoạn từ cảng Cửa Việt lên đến quốc lộ 1. Cảng hàng không sân bay Quảng Trị đã thông qua quy hoạch chi tiết để phê duyệt kêu gọi đầu tư; Khu kinh tế đông - nam Quảng Trị khởi động với hàng chục dự án đầu tư xây dựng; Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy tại xã Hải An, huyện Hải Lăng. Ðầu năm 2020, Công ty cổ phần liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy đã tổ chức khởi công xây dựng Khu bến cảng này.

Ðồng chí Võ Văn Hưng cho biết: Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, Quảng Trị đã tìm tòi, sáng tạo thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp, cơ chế, chính sách phù hợp. Với chủ trương xuyên suốt đã xác định trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và hướng tới giai đoạn 2020 - 2025 là biến những bất lợi, khó khăn thành tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhằm đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn. Trước hết tập trung phát triển hạ tầng giao thông, công nghiệp năng lượng điện khí và năng lượng tái tạo, được xác định là một trong ba trụ cột (cùng nông nghiệp và dịch vụ - du lịch) phát triển chủ yếu của tỉnh trong thời gian tới, quyết tâm xây dựng Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng của miền trung vào năm 2030.

Ðể thực hiện được chủ trương này, tỉnh Quảng Trị đã đề nghị Trung ương quan tâm, hỗ trợ cho tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các dự án nhiệt điện khí sử dụng nguồn khí tự nhiên từ mỏ Báo Vàng và mỏ Kèn Bầu, dự án điện gió, điện mặt trời. Tại Quyết định số 60/QÐ-TTg ngày 16-1-2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035", Quảng Trị có các dự án đầu tư, bao gồm: Hệ thống đường ống dẫn khí mỏ Báo Vàng về Quảng Trị; hệ thống đường ống thu gom các mỏ từ Lô 105-110 và Lô 111-113 kết nối với đường ống Báo Vàng - Quảng Trị và Nhà máy xử lý khí tại Quảng Trị.

Hiện nay, có ba dự án Nhà máy điện khí đề xuất đầu tư vào khu trung tâm tiếp nhận và xử lý khí thuộc Khu kinh tế đông - nam Quảng Trị. Tỉnh Quảng Trị đã xây dựng và phê duyệt "Quy hoạch phát triển khí và các dự án có nhu cầu sử dụng khí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2035", tạo cơ sở cho việc phát triển thị trường khí tại Quảng Trị và khu vực khi khí được đưa vào Quảng Trị.

Với các dự án điện gió, điện mặt trời, Quảng Trị đề nghị Bộ Kế hoạch và Ðầu tư quan tâm tham mưu Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương giao Viện Năng lượng tích hợp vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia các dự án đã được phê duyệt quy hoạch đang triển khai đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và dự án TBA 500 kV Lao Bảo cùng đường dây 500 kV Cam Lộ - Lao Bảo để giải tỏa công suất các dự án điện gió. Quan tâm đưa vào danh mục dự án quy hoạch điện VIII các dự án đã được UBND tỉnh đề nghị Bộ Công thương phê duyệt bổ sung quy hoạch. Ðồng ý chủ trương, ngoài các đường truyền tải do Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN) đầu tư, cho phép các doanh nghiệp đầu tư các đường dây truyền tải để thu gom hết sản lượng điện của các dự án năng lượng tái tạo đã và đang dự kiến triển khai trên địa bàn miền tây tỉnh Quảng Trị.

Một trong những điểm nhấn nhiệm kỳ qua, là đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất, đẩy mạnh cơ giới hóa; phát triển các hình thức liên kết hợp tác gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Tỉnh quyết tâm đạt mục tiêu 100 nghìn héc-ta rừng được cấp chứng chỉ quản lý bền vững vào năm 2025; diện tích lúa chất lượng cao bình quân hằng năm hơn 80% tổng diện tích gieo trồng, trong đó sản xuất theo cánh đồng lớn áp dụng quy trình hữu cơ bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo đảm an toàn thực phẩm, có chứng nhận đạt 12 nghìn héc-ta.

Với du lịch, Quảng Trị xác định điểm nhấn là du lịch tâm linh, biển đảo, giai đoạn tới là lễ hội festival vì Hòa bình, du lịch trở về với nguồn cội thiên nhiên ở phía tây. Phát huy lợi thế Hành lang kinh tế đông - tây, kết nối phát triển với các nước trong khu vực. Muốn tạo đà cho phát triển bền vững thì chất lượng nguồn nhân lực luôn được coi là yếu tố quan trọng. Ðột phá chiến lược này đã được Quảng Trị triển khai từng bước, bài bản. Vì vậy, quy mô và chất lượng nhân lực được nâng lên rõ rệt với cơ chế, chính sách riêng của tỉnh, vừa đào tạo, bồi dưỡng, vừa thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở các lĩnh vực, ngành nghề.

Tiếp tục hiện thực hóa tầm nhìn

Ðồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên dự khuyết T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khẳng định, với khát vọng đổi mới, sáng tạo, phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025, Ðảng bộ tỉnh Quảng Trị đặt ra mục tiêu nhiệm kỳ tới: "Tăng cường xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khát vọng vươn lên, đổi mới sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025 Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước".

Quan điểm phát triển là chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; ứng dụng công nghệ số để tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện các ngành, lĩnh vực. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 85 đến 90 triệu đồng. Ðến năm 2030, nằm trong nhóm 30 tỉnh thuộc tốp đầu của cả nước, GRDP bình quân đầu người đạt trên 150 triệu đồng. Ðể cụ thể hóa tầm nhìn và các mục tiêu đó, Ðảng bộ Quảng Trị xác định phát triển dựa trên ba trụ cột chính, đó là công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp và dịch vụ - du lịch.

Tỉnh Quảng Trị tiếp tục khơi dậy tiềm năng, biến bất lợi thành lợi thế, tập trung vào các mũi nhọn là phát triển công nghiệp năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo, nông nghiệp hữu cơ và du lịch. Chú trọng tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền, bảo đảm an sinh xã hội, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng sống mọi mặt của nhân dân; bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Phát huy lợi thế Hành lang kinh tế đông - tây, kết nối với các nước trong khu vực có chiến lược phù hợp để phát triển Khu kinh tế đông - nam, nhất là cảng biển Mỹ Thủy.

Ðồng thời, xác định tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau: Xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thật sự "của dân, do dân, vì dân"; đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng gắn với nâng cao chất lượng dân số; chú trọng chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chất lượng thực thi chính sách, pháp luật.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế bền vững với phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Trị. Song song với đó là bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Bài và ảnh: LÂM QUANG HUY