Quảng Ninh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số PCI

Thứ Hai, 25-05-2020, 10:57
Hội nghị phân tích chuyên sâu chỉ số PCI tỉnh Quảng Ninh năm 2019.

NDĐT - Ngày 25-5, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị phân tích chuyên sâu chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Quảng Ninh năm 2019 và bàn các giải pháp nâng cao chất lượng PCI.

Năm 2019, Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu PCI 2019 với số điểm 73,40. Đây là năm thứ ba liên tiếp Quảng Ninh dẫn đầu toàn quốc, trong đó, năm 2018 đạt 70,36 điểm, năm 2017 đạt 70,69 điểm.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc khẳng định, Quảng Ninh là cái nôi của mô hình cải cách hành chính hiệu quả của cả nước; Có nhiều mô hình hợp tác công - tư hiệu quả, tạo cho doanh nghiệp, nhà đầu tư có môi trường đầu tư lành mạnh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững. Đồng thời là tỉnh có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc, tiếp tục khẳng định niềm tin, sự hài lòng ngày càng cao và sự ghi nhận của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với những nỗ lực không mệt mỏi cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Ông Vũ Tiến Lộc mong muốn tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với VCCI trong xây dựng bộ chỉ số phát triển doanh nghiệp để hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, từng bước nâng cấp quản trị doanh nghiệp.

Quảng Ninh những năm qua liên tiếp tăng hạng PCI. Từ trong nhóm gần cuối bảng xếp hạng (58/63 tỉnh, thành phố vào năm 2007), Quảng Ninh đã bứt phá vươn lên, sáu năm liền từ (2013-2018) nằm trong tốp 5 của bảng xếp hạng, trong đó hai năm liền 2017 và 2018 đứng tốp 1, giành quán quân, là tỉnh có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất bảng xếp hạng.

Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia kinh tế nhằm phân tích chuyên sâu những điểm còn hạn chế về các chỉ số PCI tỉnh Quảng Ninh năm 2019 và khuyến nghị một số giải pháp cải thiện nâng cao chất lượng PCI năm 2020. Đồng thời cũng phân tích, chỉ rõ nguyên nhân các chỉ số giảm điểm và thấp điểm PCI; đưa ra các giải pháp nhằm duy trì bền vững PCI 2020.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: Để nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, Quảng Ninh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan nhà nước ở từng cấp, lấy mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp và lợi ích quốc gia, dân tộc là ưu tiên hàng đầu; lấy chất lượng, hiệu quả công tác thực tế gắn với sản phẩm cụ thể, đo lường được trong thực thi nhiệm vụ, các cam kết của người dân và doanh nghiệp để đánh giá đảng viên, cán bộ, công chức, đánh giá tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước các cấp của tỉnh Quảng Ninh ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động công khai, minh bạch, rõ ràng và thực hiện đầy đủ trách nhiệm giải trình; tận dụng tốt cơ hội cuộc cách mạng công nghệ 4.0 để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tinh giản, có đức, có tài, có kiến thức, có bản lĩnh, có tư duy tốt, hoạt động chuyên nghiệp. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công vụ; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu tiêu cực, vi phạm pháp luật, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ.

Có thể khẳng định, trong nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mô hình tăng trưởng từ "nâu" sang "xanh", nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, Quảng Ninh luôn ưu tiên tập trung, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế và đạt được những kết quả tích cực, GRDP tăng trưởng cao và ổn định qua các năm, thu hút đa dạng nguồn lực đầu tư phát triển mạnh mẽ kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quyết liệt cải cách hành chính; môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thông thoáng, thuận lợi không ngừng cải thiện. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, biên chế tinh giản, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đó cũng chính là những yếu tố cốt lõi làm nên thương hiệu Quảng Ninh, niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân đối với môi trường đầu tư kinh doanh, sự phục vụ của chính quyền được nâng lên.

QUANG THỌ