Phê duyệt chủ trương đầu tư hai nhà máy điện tua-bin khí hỗn hợp

Thứ Hai, 11-11-2019, 09:32

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư hai dự án gồm Nhà máy điện tua-bin khí hỗn hợp Dung Quất I và Nhà máy điện tua-bin khí hỗn hợp Dung Quất III, quy mô đầu tư xây dựng mỗi dự án có công suất khoảng 750 MW.

Mục tiêu đầu tư xây dựng nhằm cung cấp nguồn điện ổn định cho hệ thống điện miền trung và hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và an toàn cung cấp điện cho hệ thống, đồng bộ phát triển với Chuỗi dự án khí Cá Voi Xanh.

Dự án Nhà máy điện tua-bin khí hỗn hợp Dung Quất I dự kiến khởi công tháng 1-2021, vận hành thương mại tháng 12-2023 với tổng mức đầu tư (sơ bộ) hơn 18.663 tỷ đồng. Dự án Nhà máy điện tua-bin khí hỗn hợp Dung Quất III dự kiến khởi công tháng 1-2022, vận hành thương mại tháng 12-2024 với tổng mức đầu tư (sơ bộ) hơn 17.538 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chiếm 20% tổng vốn đầu tư dự án, còn lại 80% tổng vốn đầu tư dự án EVN vay thương mại.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công thương chỉ đạo nhà đầu tư thực hiện dự án thượng nguồn làm rõ về thành phần khí, thông số khí bảo đảm đáp ứng tiến độ và hiệu quả đầu tư của cả Chuỗi dự án khí Cá Voi Xanh. Đồng thời kiểm tra, giám sát và chỉ đạo EVN trong việc lựa chọn cấu hình tổ máy để bảo đảm công suất và hiệu quả đầu tư... Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ, hướng dẫn UBND tỉnh Quảng Ngãi trong việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện hai dự án bảo đảm phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; hỗ trợ, hướng dẫn EVN trong việc hoàn thiện hồ sơ và thực hiện quy trình, thủ tục đánh giá tác động môi trường của hai dự án theo quy định.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo, hướng dẫn EVN triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, đầu tư xây dựng tiếp theo của hai dự án, bảo đảm mục tiêu, tiến độ, hiệu quả đầu tư của dự án và an toàn trong quá trình thi công xây dựng, vận hành công trình.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định hồ sơ dự án; kiểm tra năng lực tài chính của nhà đầu tư. EVN chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ dự án, hiệu quả đầu tư dự án, hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước; tổ chức triển khai thực hiện và quản lý dự án đúng quy định của pháp luật.

PV