Người dân góp gần 20 nghìn tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thứ Bảy, 07-09-2019, 14:37

NDĐT - Sáng 7-9, tại TP Tam Kỳ, Ban Chỉ đạo Trung ương Các chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phối hợp UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (DHNTB) và Tây Nguyên (TN) giai đoạn 2010-2020.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông (NN và PTNT), Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Các chương trình MTQG; Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam. Cùng dự, có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư và đại diện lãnh đạo 13 tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên.

Vùng DHNTB và TN bao gồm 13 tỉnh, thành phố (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Đác Lắc, Đác Nông), với tổng diện tích là 98.895 km2 (chiếm khoảng 29,6% của cả nước), dân số khoảng trên 15 triệu người (chiếm 16% dân số cả nước), có hơn 40 đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Hiện có 1.424 xã thực hiện xây dựng NTM.

Thứ trưởng NN và PTNT Trần Thanh Nam cho biết, đến nay, Vùng DHNTB và TN có 604/1.424 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (đạt 42,41%); trong đó, vùng DHNTB, có 378 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM; vùng TN, có 226 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Nhiều tỉnh, thành phố trong vùng đã ban hành tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu, đến nay đã có 61 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn. Trong đó, Quảng Nam có 58 khu và Quảng Ngãi ba khu.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được các địa phương chú trọng đầu tư để xây dựng mới, nâng cấp, góp phần thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn, bước đầu cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống của người dân. Trong đó, khoảng 11.000 km đường giao thông nông thôn được xây dựng mới bằng bê tông hoặc nhựa hóa, 100% số xã có điện lưới quốc gia và trên 99% số thôn, bản có điện. Chất lượng đời sống văn hoá tinh thần của của người dân Vùng DHNTB và TN ngày càng được nâng cao.

Trong giai đoạn 2010-2019, tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình của Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 364.585 tỷ đồng; trong đó, ngân sách đối ứng của địa phương 20.049 tỷ đồng; vốn huy động từ người dân và cộng đồng 19.545 tỷ đồng.

Nhiều đại biểu cho rằng, kết quả xây dựng NTM mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, nhưng còn khoảng cách chênh lệch khá lớn so với các vùng, miền và thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước. Vùng DHNTB và TN vẫn còn 27 huyện trên địa bàn chín tỉnh chưa có xã đạt chuẩn NTM; chất lượng công nhận xã đạt chuẩn NTM ở một số nơi còn chưa bảo đảm.

Hội nghị đã thảo luận và đề ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, các tỉnh, thành phố Vùng DHNTB và TN cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM; tiếp tục nhân rộng các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng NTM. Chủ động nghiên cứu và xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng NTM đột phá cho vùng theo hướng lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn nông thôn với Chương trình MTQG xây dựng NTM nhằm thống nhất cơ chế chính sách hỗ trợ các địa phương triển khai hiệu quả các nội dung của Chương trình, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư các nguồn lực, bảo đảm không chồng chéo, lãng phí nguồn lực; đồng thời đẩy nhanh tiến độ, thu hẹp khoảng cách xây dựng NTM so với các vùng khác của cả nước, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.

Mặt khác, các địa phương trong Vùng DHNTB và TN cần tiếp tục nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao nông thôn, bài trừ tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh nông thôn; giữ vững và phát huy sự đa dạng, phong phú về văn hóa của các dân tộc, làm cơ sở để nhân rộng các mô hình du lịch trải nghiệm, du lịch khám phá ở các vùng nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân…

QUỐC VIỆT