Ngành công nghiệp CNTT, điện tử viễn thông đóng góp hơn 14% tổng GDP

Thứ Tư, 03-06-2020, 03:02

Ngày 2-6, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT và TT) phối hợp UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phát triển công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) giai đoạn 2015 - 2020 theo Quyết định số 392/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại khu vực miền nam.

Theo Thứ trưởng Bộ TT và TT Phan Tân, ngành công nghiệp CNTT, điện tử viễn thông đã và đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của đất nước. Năm 2019, doanh thu ước đạt 112 tỷ USD, tăng 98% so với năm 2018, giải quyết việc làm cho một triệu lao động, đóng góp hơn 14% tổng GDP. Có bốn địa phương tăng trưởng vượt bậc về CNTT, điện tử viễn thông; tám địa phương có hơn 1.000 doanh nghiệp CNTT, 15 địa phương có số lượng lao động điện tử viễn thông hơn 10 nghìn người. Tuy nhiên, ngành công nghiệp CNTT, điện tử viễn thông vẫn còn phụ thuộc nhiều vào đầu tư nước ngoài, trong đó, doanh thu của các doanh nghiệp FDI chiếm 98% tổng doanh thu xuất khẩu...

PV