Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giảm tiếp lãi suất

Thứ Sáu, 07-08-2020, 03:53

Ngày 6-8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành một loạt quyết định điều chỉnh lãi suất, có hiệu lực từ ngày 6-8.

Theo đó, lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam (VND) là 0,5%/năm. Lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng VND duy trì 0%/năm. Trong khi đó, mức lãi suất tiền gửi bằng VND của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô tại NHNN cũng giảm xuống 0,8%/năm. Mức lãi suất tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại NHNN giảm còn 0,8%/năm.

PV