Khai mạc VRDF 2019

Thứ Năm, 19-09-2019, 10:19
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu khai mạc VRDF 2019. (ẢNH: LÊ TIÊN)

NDĐT - Sáng 19-9, phát biểu khai mạc Diễn đàn thường niên về cải cách và phát triển Việt Nam (VRDF) 2019, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Nguyễn Chí Dũng bày tỏ, Việt Nam mong muốn được tìm hiểu, học hỏi các bài học kinh nghiệm trên thế giới, được lắng nghe các ý kiến tư vấn, khuyến nghị của các chuyên gia, các học giả gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Điểm lại những thành quả kinh tế của Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, cùng với xu thế phát triển của kinh tế thế giới, Việt Nam đã mau chóng thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng đổi mới sáng tạo; đón bắt, tiếp thu và ứng dụng những thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội và quản lý nhà nước.

Đồng thời, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tái khẳng định quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong đổi mới, nhất là hoàn thiện thể chế, sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều cơ chế, chính sách xây dựng và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số...

Bên cạnh những yếu tố thuận lợi và kết quả tích cực đã đạt được, Việt Nam phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

“Việt Nam hiện là quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp, năng suất lao động của nền kinh tế chưa cao; năng lực cạnh tranh quốc tế của nền kinh tế nói chung và nhiều ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu chưa mạnh. Nền kinh tế được vận hành theo cơ chế thị trường vẫn còn những khiếm khuyết cần phải hoàn thiện để nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng nguồn lực và tính bền vững của phát triển.” - Bộ trưởng KHĐT nói.

Trong bối cảnh mức độ cạnh tranh kinh tế, thương mại toàn cầu ngày càng cao, chưa nói đến việc hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, chỉ riêng việc vượt qua “bẫy thu nhập trung bình” đã là thách thức không nhỏ đối với nhiều nền kinh tế đang phát triển, trong đó có Việt Nam, người đứng đầu Bộ KHĐT chia sẻ.

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng bảy tỏ mong muốn nhận được sự chia sẻ, giải đáp, trao đổi sâu sắc, toàn diện của các chuyên gia tham dự VRDF 2019 với ba trọng tâm chính là: Hướng tới thể chế kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập; Đổi mới sáng tạo để vượt qua bẫy thu nhập trung bình; và Ưu tiên và hành động vì một Việt Nam thịnh vượng.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Bộ KHĐT đề nghị với các chuyên gia tham dự diễn đàn giải quyết hai câu hỏi lớn đặt ra là: Phải lựa chọn những ưu tiên gì để thực hiện? Và cần hành động thế nào để đạt được các mục tiêu đề ra?

Mục tiêu quan trọng nhất của VRDF 2019 là cung cấp đầu vào quan trọng cho việc xây dựng một số văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 10 năm tới 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Diễn đàn thường niên về cải cách và phát triển Việt Nam đầu tiên năm 2018 (VRDF 2018) là sự tiếp nối và kế thừa Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF) trước đây nhưng nội dung mang tính bao trùm hơn, bao gồm cả các vấn đề về cải cách và các vấn đề về phát triển của Việt Nam, với sự tham gia rộng rãi hơn của các nhà hoạch định chính sách, các đối tác phát triển, các chuyên gia trong và ngoài nước, khu vực tư nhân… và dự kiến sẽ được tổ chức thường niên, trước mắt trong các năm 2018 - 2021.

>>Xây dựng chiến lược vì khát vọng thịnh vượng

KHÁNH GIANG