Ðịnh hướng ngành điện

Thứ Tư, 24-02-2021, 01:29

Ngày 18-3-2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 428/QÐ-TTg phê duyệt Ðiều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020, có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII).

Qua hơn bốn năm thực hiện, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng về cơ bản ngành điện đã bảo đảm cung cấp điện an toàn, tin cậy, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng của đất nước. Nhưng hiện nay, đã xuất hiện nhiều biến động lớn về điện lực. Ðó là Quốc hội đã quyết định dừng thực hiện nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; Chính phủ ban hành cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời cũng như điện gió, tạo ra sự bùng nổ đầu tư của các dự án điện năng lượng tái tạo (chủ yếu do tư nhân đầu tư, là điểm mới vì trước đây hầu hết các công trình điện đều do doanh nghiệp nhà nước triển khai). Ngoài ra, còn có sự chậm trễ và khó khăn trong đầu tư các nhà máy nhiệt điện; công nghệ sản xuất và truyền tải điện phát triển, dẫn đến khả năng giảm giá thành sản xuất của các loại hình điện gió, điện mặt trời; cách mạng công nghiệp 4.0 ảnh hưởng lớn đến quá trình sản xuất, truyền tải và phân phối điện;... những biến động này đã và đang tiếp tục tác động đến tình hình phát triển điện lực của Việt Nam. Do đó, việc lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045 (Quy hoạch điện VIII) là rất cấp bách.

Theo Bộ Công thương, thời gian tới ngành điện Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức lớn hơn trong việc thỏa mãn nhu cầu tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng cao, nguồn năng lượng sơ cấp dần cạn kiệt, khiến khả năng cung ứng hạn chế, dẫn đến phải nhập khẩu nguyên liệu. Mặt khác, sự phát triển mạnh mẽ các nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo cũng có những khó khăn nhất định trong vận hành hệ thống điện hay các yêu cầu ngày càng khắt khe hơn về bảo vệ môi trường trong hoạt động điện lực,... Trước những khó khăn, thách thức này, Quy hoạch điện VIII cần bảo đảm tính định hướng cho tương lai phát triển của ngành điện; định lượng các giá trị mục tiêu cung cấp điện; xác định quy mô, tiến độ và phân phối kỹ càng hơn không gian của các công trình nguồn điện, điện lưới cũng như đề xuất các giải pháp thực hiện. Chương trình phát triển lưới điện truyền tải cũng được thiết kế để bảo đảm truyền tải an toàn, liên tục công suất của các nhà máy điện. Ðặc biệt, việc áp dụng lưới điện thông minh, ứng dụng công nghệ 4.0 trong truyền tải điện cũng được nghiên cứu, tính toán và đề xuất trong quy hoạch này. Bộ Công thương đang xin ý kiến các bộ, ngành liên quan về dự thảo Ðề án Quy hoạch điện VIII để hoàn thiện tốt nhất, tạo cơ sở quan trọng cho các cơ quan quản lý, các đơn vị, nhà đầu tư trong và ngoài nước, tổ chức và cá nhân liên quan nghiên cứu, phối hợp triển khai phát triển ngành điện với mục tiêu đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện năng trong phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng của đất nước.

NGUYỆT BẮC