[Infographic] Hướng dẫn bán hàng trực tuyến vào thị trường Mỹ

Thứ Sáu, 23-08-2019 14:25

NDĐT - Việc bán hàng thông qua các kênh trung gian và phân phối truyền thống không đơn giản và thường chịu chi phí cao, gây khó khăn cho các doanh nghiệp muốn xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Mỹ. Với cách bán hàng trực tuyến, 98% doanh nghiệp Việt Nam là nhỏ và vừa sẽ dễ dàng bán hàng đến tận tay người tiêu dùng Mỹ.

Nguồn: Chi nhánh thương vụ Việt nam tại Houston (Mỹ) biên soạn tài liệu hướng dẫn tiếp cận thị trường Mỹ thông qua kênh thương mại điện tử cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam muốn bán hàng trực tuyến vào Mỹ

XUÂN BÁCH, ĐỒ HỌA: ĐỨC TRUNG