Ðiều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Ðông Nam Nghệ An

Thứ Sáu, 08-11-2019, 09:33

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế (KKT) Ðông Nam Nghệ An.

Về sử dụng đất, sẽ chuyển đổi khu đất làng xóm cải tạo đô thị hóa, quy mô diện tích 22,63 ha tại khu vực Bãi Tiền Phong và Bãi Hải Ðồn thành khu du lịch; bố trí khu tái định cư vào khu đất ở đô thị tại khu đô thị số 5; chuyển đổi khu đất trung tâm công cộng cấp đô thị, quy mô 5,98 ha thành đất công viên cây xanh.

Ngoài ra, điều chỉnh hướng tuyến đường quốc phòng và hướng tuyến đường bộ ven biển đi theo đường vào Khu du lịch Bãi Lữ và đường D4 - KKT Ðông Nam...

★ UBND tỉnh Thái Bình vừa công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng KKT Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch bao gồm 30 xã, một thị trấn thuộc hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải, quy mô diện tích tự nhiên hơn 30 nghìn ha với tính chất là KKT tổng hợp đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Thái Bình và vùng duyên hải Bắc Bộ. Với định hướng nêu trên, tỉnh ưu tiên phát triển theo hướng công nghiệp thân thiện với môi trường, công nghệ cao.

PV