Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An:

Hơn 461 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn

Thứ Ba, 17-12-2019, 16:19
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

NDĐT - Sáng 13-8, tại TP Vinh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An đã tổ chức sơ kết năm năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tham dự có đại diện lãnh đạo: Ngân hàng CSXH Việt Nam, tỉnh Nghệ An.

Sau năm năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư đã giúp Nghệ An tạo đột phá trong tín dụng chính sách; cấp ủy và chính quyền các cấp tỉnh Nghệ An đã nhận thức rõ về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội đối với việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Từ đó, đã tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tín dụng chính sách xã hội; đồng thời nâng cao trách nhiệm trong việc thực thi và giám sát theo thẩm quyền.

Sau gần năm năm thực hiện Chỉ thị 40, tín dụng chính sách do Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An triển khai thực sự là điểm sáng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đến hết tháng 6-2019, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An đã thực hiện 19 chương trình tín dụng chính sách với tổng nguồn vốn đạt 8.237 tỷ đồng; tăng thêm sáu chương trình và 1.996 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2014 (trước khi có Chỉ thị 40-CT/TW). Trong năm năm qua, đã giải ngân đạt 12.719 tỷ đồng với 461.250 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn; mức đầu tư bình quân đạt 38,5 triệu đồng/hộ, tăng 2,1 lần so với cuối năm 2014. Doanh số thu nợ đạt 10.572 tỷ đồng, tạo ra nguồn vốn quay vòng lớn, từng bước đáp ứng cơ bản nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách. Tổng dư nợ cho vay đạt 8.222 tỷ đồng, tăng 1.991 tỷ đồng so với cuối năm 2014, tốc độ tăng trưởng bình quân 7,1%/năm; dư nợ quá hạn chỉ chiếm 0,13%/tổng dư nợ (giảm 0,09% so với trước khi có Chỉ thị 40-CT/TW).

Nguồn vốn tín dụng chính sách tập trung vào hỗ trợ cho vùng nghèo; cho các đối tượng thuộc nhóm hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống khó khăn với tỷ trọng chiếm 77%/tổng dư nợ; chương trình tín dụng nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn đạt dư nợ 962 tỷ đồng, tăng 577 tỷ đồng so với cuối năm 2014...

Lãnh đạo Ngân hàng CSXH Việt Nam và huyện Kỳ Sơn kiểm tra việc cho hộ nghèo dân tộc thiểu số vay vốn ở xã tà Cạ (Kỳ Sơn).

Với kết quả đó, năm năm qua, việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Nghệ An theo tinh thần Chỉ thị 40-CT/TW đã góp phần quan trọng, giúp cho 93.119 hộ nghèo vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm ổn định cho 12.368 lao động; 1.729 lao động được vay vốn đi XKLĐ; 38.146 hộ kinh doanh tại vùng khó khăn có vốn đầu tư sản xuất kinh doanh; 109.559 hộ tại vùng nông thôn được vay vốn xây dựng hơn 219 nghìn công trình nước sạch và công trình vệ sinh; 8.466 hộ nghèo được vay vốn để xây mới hoặc sửa chữa lại nhà ở, làm chòi tránh lũ; giúp người nghèo có nhà ở kiên cố, xóa nhà tạm bợ, dột nát; gần 11 nghìn em học sinh được vay vốn học tập, không còn tình trạng sinh viên nghèo phải bỏ học vì thiếu tiền đóng học phí; hơn 7.500 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn được vay vốn phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, yên tâm bám đất, bám bản tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới… Tín dụng chính sách tiếp tục có những đóng góp quan trọng giúp hộ nghèo, các đối tượng chính sách ở Nghệ An phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và ổn định an ninh, chính trị tại địa phương…

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho 15 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư.

THÀNH CHÂU - ĐÌNH PHƯỢNG