Hơn 1.000 doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu đầu tư tại Việt Nam

Thứ Sáu, 10-07-2020, 01:58

Ngày 9-7 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư phối hợp Ðại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) và Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư trực tuyến Việt Nam - Nhật Bản.

Ðây là lần đầu, một hội nghị xúc tiến đầu tư lớn được tổ chức trực tuyến với sự tham dự của hơn 1.000 doanh nghiệp (DN) Nhật Bản từ các điểm cầu trên khắp thế giới. Hội nghị đã cung cấp những thông tin mới nhất về môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam, gồm việc sửa đổi Luật Ðầu tư, Luật DN, Luật Ðầu tư theo phương thức đối tác công-tư (PPP). Bên cạnh đó, Quốc hội Việt Nam vừa thông qua Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam -EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) theo hướng tạo khung khổ pháp lý thuận lợi, minh bạch, cạnh tranh, phù hợp với các thông lệ quốc tế…, góp phần giúp các DN Nhật Bản hiểu rõ môi trường kinh doanh, sẵn sàng đầu tư vào Việt Nam.

PV