Hoàn thành nhà máy điện mặt trời hơn 6.000 tỷ đồng ở An Giang

Thứ Ba, 12-01-2021, 15:03
Cánh đồng “pin” năng lượng mặt trời “khổng lồ” dưới chân Núi Cấm của Sao Mai – An Giang.

Nhà máy điện mặt trời công suất 210 MWp có diện tích 275 ha tại khu vực chân Núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, đã được đầu tư hoàn thành trong vòng hơn một năm.

Chiều 12-1, tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, Tập đoàn Sao Mai đã tổ chức lễ công bố hoàn thành dự án đầu tư nhà máy điện mặt trời Sao Mai – An Giang với tổng kinh phí hơn 6.000 tỷ đồng.

Nhà máy điện mặt trời Sao Mai được xây dựng trên cánh đồng có diện tích 275 ha ngay dưới khu vực chân Núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Trong đó, giai đoạn 1 của công trình có công suất 104MWp, được đóng điện vào tháng 6-2019; Giai đoạn 2 được đấu nối vào ngày 2-12-2020 và doanh thu từ bán điện cho EVN được xác lập vào ngày 15-12-2020.

Được biết, nhà máy điện mặt trời Sao Mai tại An Giang sẽ đóng góp khoảng 400 triệu kWh/năm cho lưới điện quốc gia, từ năm 2021.

Lãnh đạo Tập đoàn Sao Mai cho biết, với sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể đơn vị và sự đồng hành của lãnh đạo, chính quyền các cấp tỉnh An Giang, dự án nhà máy điện mặt trời Sao Mai – An Giang đã hoàn thành vượt tiến độ so mục tiêu ban đầu. Theo chủ đầu tư, doanh thu từ điện mặt trời của Sao Mai đạt 1.000 tỷ đồng trong năm 2020.

QUỐC DŨNG