Hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển vượt khó

Chủ Nhật, 11-08-2019, 03:19

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo các bộ, ngành liên quan nghiên cứu giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp (DN) vận tải biển khắc phục khó khăn.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp Bộ Công thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục chủ động làm việc với các ngành hàng, nhất là các đơn vị có lượng hàng vận chuyển xuất, nhập khẩu lớn để trao đổi, thống nhất các biện pháp cụ thể nhằm ưu tiên, tạo thuận lợi cho các DN vận tải biển trong nước nâng cao thị phần vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu. Các cơ quan cần hướng dẫn DN sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển đội tàu; đẩy nhanh cổ phần hóa, tăng cường liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để đa dạng hóa nguồn vốn, tăng hiệu quả đầu tư phát triển vận tải biển của Việt Nam. Về lâu dài, căn cứ Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam cũng như chính sách khuyến khích phát triển hàng hải, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Ðầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải biển; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I - 2020.

PV