Hà Nội cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác

Thứ Ba, 04-08-2020, 17:20
Hà Nội cắt giảm kinh phí hội nghị, công tác để dồn lực đầu tư công.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản số 3560/UBND-KT yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ thu, chi ngân sách từ nay đến cuối năm.

Về thu ngân sách, các cơ quan của thành phố phối hợp chặt chẽ Cục Thuế, Cục Hải quan tổ chức kịp thời, có hiệu quả các giải pháp miễn, giảm, giãn thuế và các khoản thu ngân sách; đồng thời, tăng cường quản lý thu, chống thất thu, chống chuyển giá, quản lý chặt chẽ hoàn thuế, xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án giao đất thu tiền sử dụng đất, đấu giá đất.

Đối với chi ngân sách cho đầu tư công, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân chi đầu tư nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trong bối cảnh đại dịch Covid-19, chú trọng chi đầu tư để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân hết số vốn đầu tư công được giao kế hoạch năm 2020. Các dự án tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch sẽ bị cắt giảm, điều chuyển sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt hơn. 

Đối với chi thường xuyên, các sở, ban, ngành của thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã, phường, thị trấn triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước sau khi loại trừ số đã thực chi cho các nội dung trong sáu tháng đầu năm và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020. 

Trường hợp dự kiến thu ngân sách địa phương giảm so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao, trong khi vẫn phải chi thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, địa phương phải chủ động xây dựng phương án điều hành sử dụng các nguồn lực của mình theo quy định để bảo đảm cân đối ngân sách địa phương. 
 

GIANG NAM