Giao hơn 3.100 tỷ đồng vốn trung hạn thực hiện hai dự án giao thông trọng điểm

Thứ Bảy, 22-02-2020, 01:46

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, giao 3.112,256 tỷ đồng thực hiện hai dự án, gồm dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Sơn La - Túy Loan (gần 1.710 tỷ đồng) và dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo quốc lộ 20 qua hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng theo hình thức BT (hơn 1.402,5 tỷ đồng). Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải thông báo cho các đơn vị, gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 29-2 tới. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng, cơ quan thanh tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 cho hai dự án.