Giảm phí dịch vụ chuyển tiền liên ngân hàng từ ngày 1-4

Thứ Năm, 02-04-2020, 02:17

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Công văn số 2342/NHNN-TT về áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán.

Theo đó, yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài điều chỉnh giảm phí dịch vụ chuyển tiền qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của NHNN cho khách hàng với mức giảm ít nhất bằng số tiền giảm phí mà NHNN đã điều chỉnh giảm cho các TCTD theo Thông tư số 04/2020/TT-NHNN về điều chỉnh giảm 50% phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (có hiệu lực kể từ ngày 1-4). Khuyến khích các TCTD thực hiện giảm phí lớn hơn mức giảm phí của NHNN đã thực hiện. Thời gian thực hiện từ ngày 1-4 đến hết 31-12-2020. Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, tổng giám đốc của các TCTD rà soát lại biểu phí dịch vụ thanh toán của tổ chức mình (loại phí, mức phí)... Báo cáo Thống đốc NHNN về các loại phí giảm, mức phí giảm và thời gian áp dụng giảm phí (thông qua Vụ Thanh toán) trước ngày 15-4.