Giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng

Thứ Hai, 23-11-2020, 05:15

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 14/2020/TT-NHNN quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, bao gồm: Tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành; hoạt động ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng; hoạt động ngân hàng, bao gồm các hoạt động: Cấp tín dụng, nhận tiền gửi và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản; bảo hiểm tiền gửi; các hoạt động khác liên quan tiền tệ và ngân hàng thuộc chức năng quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền: Bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; cấp, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp; công nhận, hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc đối với người giám định tư pháp theo vụ việc của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trừ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thành lập Hội đồng giám định...

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021.