Giá xăng tăng lần thứ hai trong tháng

Thứ Bảy, 30-11-2019, 16:19

NDĐT – Chiều 30-11, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định tăng giá các loại xăng từ 283 đồng/lít đến 312 đồng/lít, và giảm giá một số loại dầu.

Cụ thể, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92, dầu diesel và dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít; xăng RON95 trích lập ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut trích lập ở mức 1.050 đồng/lít. Đồng thời, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: Chi Quỹ Bình ổn giá đối với xăng E5RON92 ở mức 200đồng/lít (kỳ trước chi 250đồng/lít).

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường:

- Xăng E5RON92: tăng 312 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: tăng 283 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: tăng 25 đồng/lít;
- Dầu hỏa: giảm 6 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 754 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 19.819 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: không cao hơn 21.079 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 15.988 đồng/lít;
- Dầu hỏa: không cao hơn 14.962 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.188 đồng/kg.

Thời gian thực hiện các quyết định trên áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 30 tháng 11 năm 2019.

Trong lần điều chỉnh gần nhất chiều 15-11, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định tăng giá các loại xăng từ 255 đồng/lít đến 351 đồng/lít, nhưng giảm giá các loại dầu từ 94 đồng/lít đến 575 đồng/kg.

X.B