Giá trị xuất khẩu lâm sản tăng 2,7%

Thứ Hai, 13-07-2020, 03:16

Theo Tổng cục Lâm nghiệp, sáu tháng đầu năm 2020, giá trị xuất khẩu lâm sản đạt hơn 5,3 tỷ USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2019; ước cả năm đạt 11,75 đến 12 tỷ USD. Giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt khoảng 1,12 tỷ USD, giảm 8,8% so cùng kỳ năm 2019.

Dự báo giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ cả năm đạt khoảng 2,55 tỷ USD, tương đương năm 2019. Trong sáu tháng đầu năm, cả nước đã trồng 106.300 ha rừng tập trung, đạt 48,3% kế hoạch năm, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2019. Ước cả năm đạt khoảng 220 nghìn ha, đạt 100% kế hoạch năm. Tỷ lệ diện tích rừng trồng từ nguồn giống có kiểm soát và chứng nhận đạt 85%.

PV