Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp sáu tháng đạt 2,71%

Chủ Nhật, 05-07-2020, 02:27

Theo Tổng cục Thống kê, sản xuất công nghiệp trong quý II đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19, tốc độ tăng giá trị tăng thêm chỉ đạt 0,74% so cùng kỳ. Tính chung sáu tháng đầu năm, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp là 2,71%.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,96% (là mức tăng thấp nhất của sáu tháng giai đoạn từ năm 2011 đến nay), đóng góp 1,1 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 3,04%, đóng góp 0,15 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,76%, đóng góp 0,03 điểm phần trăm; ngành khai khoáng giảm 5,4% (do sản lượng khai thác dầu thô giảm mạnh 13,9% và khí đốt tự nhiên giảm 9,1%), làm giảm 0,35 điểm phần trăm trong mức tăng chung. Do dịch bệnh sớm được kiểm soát, các lĩnh vực của nền kinh tế đang bước vào trạng thái hoạt động bình thường trở lại, sản xuất công nghiệp  có sự khởi sắc, dần lấy lại đà tăng trưởng cao từ tháng 5.

PV