GDP quý 1 tăng 3,82%

Thứ Sáu, 27-03-2020, 15:57

NDĐT – Ngày 27-3, Tổng cục thống kê công bố, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2020 ước tính tăng 3,82% so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh kinh tế thế giới và những nền kinh tế lớn tăng trưởng chậm lại.

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đóng góp 0,2% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 58,4%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,12%. Tuy khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo tăng không cao nhưng vẫn đóng vai trò là động lực chính của tăng trưởng kinh tế quý 1 năm nay; khu vực dịch vụ đóng góp 41,4%, trong đó các ngành dịch vụ thị trường như: Bán buôn và bán lẻ tăng 5,69%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,19%.

Về cơ cấu nền kinh tế quý 1, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 10,11%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 35,52%; khu vực dịch vụ chiếm 43,71%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,66%.

Trên góc độ sử dụng GDP quý 1, tiêu dùng cuối cùng tăng 3,07% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư tăng 2,92% (cùng kỳ năm trước tăng 7,22%); tích lũy tài sản tăng 2,20%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 1,59%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 1,05%.

X.B