Gần 8.200 ha mía được doanh nghiệp thu mua

Thứ Ba, 17-09-2019, 04:42

Ngày 16-9, Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ cho biết sẽ mua hết mía niên vụ 2019 - 2020 của người dân tỉnh Hậu Giang.

Vụ mía này, toàn tỉnh xuống giống được gần 8.200 ha, năng suất bình quân hơn 100 tấn/ha, đạt sản lượng hơn 850 nghìn tấn.

Mía nguyên liệu trên các cánh đồng đang chuẩn bị thu hoạch rộ.

PV