Đơn giản hóa quy định liên quan hoạt động kinh doanh

Thứ Năm, 01-10-2020, 03:45

Chiều 30-9, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng chủ trì họp báo về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 12-5-2020.

Phát biểu ý kiến tại họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung cải cách mạnh mẽ các quy định liên quan hoạt động kinh doanh theo chương trình ban hành kèm theo Nghị quyết 68; thúc đẩy việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tập trung lựa chọn, tái cấu trúc quy trình, cung cấp trên môi trường điện tử các thủ tục hành chính có nhu cầu lớn, liên quan nhiều hoạt động của người dân, doanh nghiệp kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tiếp tục đổi mới lề lối phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, thực hiện gửi nhận văn bản điện tử liên thông bốn cấp chính quyền...

PV