Định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt

Thứ Tư, 10-04-2019, 09:24

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Quốc phòng; Công an, trong đó lưu ý tập trung bốn dự án đường sắt quan trọng đã được Quốc hội thông qua phương án sử dụng nguồn vốn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời triển khai thực hiện đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực đường sắt trong các giai đoạn tới theo chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

PV