Đảng bộ Vietinbank đề ra năm nhiệm vụ trọng tâm và hai khâu đột phá

Thứ Sáu, 05-06-2020, 18:56
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.

NDĐT - Ngày 5-6, Tại Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam (Vietinbank) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư, tổ chức đại hội điểm đầu tiên.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự, có lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư, một số ban, bộ, ngành và cơ quan T.Ư.

Theo đồng chí Lê Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Vietinbank đã lãnh đạo Đảng bộ và toàn hệ thống thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra.

Theo đó, triển khai quyết liệt và có kết quả phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch kinh doanh trung hạn, hằng năm; tận dụng cơ hội, tiềm năng, chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng song song cải thiện chất lượng dịch vụ.

Đến cuối năm 2019, tổng tài sản của VietinBank đạt 1,24 triệu tỷ đồng, gấp gần hai lần năm 2014, tăng trưởng bình quân 13,4%/năm (Nghị quyết đề ra là 10 đến 15%). Quy mô dư nợ tín dụng gấp đôi năm 2014. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về phân loại nợ; tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng là 1,2%, thấp hơn nhiều so mức bình quân toàn ngành là 1,89%.

Việc tiên phong thay thế thành công hệ thống Core Banking mới vào năm 2017, đã tạo nền tảng đưa VietinBank trở thành ngân hàng có hạ tầng công nghệ đồng bộ, hiện đại hàng đầu tại Việt Nam và khu vực. VietinBank đã triển khai đồng bộ các giải pháp cơ cấu nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động; triển khai “sáu hóa” toàn diện các mặt hoạt động (tiêu chuẩn, đơn giản, tối ưu, tự động, cá nhân hóa trách nhiệm, hợp tác hóa)… VietinBank tiếp tục là doanh nghiệp đi đầu trong thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Vietinbank khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Giai đoạn 2015-2020, VietinBank tài trợ hơn 2.300 tỷ đồng cho nhiều chương trình, hạng mục công trình cho nhiều đối tượng được thụ hưởng trên phạm vi cả nước. Đảng bộ đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng; ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối, Ban Cán sự Đảng NHNN…. Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện hợp nhất bốn cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với bốn cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Đến nay, Đảng bộ Vietinbank có 91 tổ chức đảng trực thuộc.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ và toàn hệ thống VietinBank trong nhiệm kỳ vừa qua. Vietinbank đã thể hiện xứng đáng vai trò một trong những ngân hàng tích cực đi đầu, triển khai các chủ trương chính sách phát triển kinh tế, xã hội và chính sách tiền tệ; góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư, ngành ngân hàng và sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Đồng chí đề nghị, cùng với việc thảo luận Báo cáo chính trị, Đại hội cần chú trọng thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; đóng góp ý kiến cho Báo cáo chính trị Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư lần thứ III và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiến hành đầy đủ các nội dung theo đúng Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, sáng suốt lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa tới tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. Đảng bộ khóa tới cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, phát triển hoạt động kinh doanh hiệu quả, an toàn, bền vững; tiếp tục phát huy vai trò ngân hàng chủ lực và trụ cột trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Đại hội thảo luận và thông qua năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm và hai khâu đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện trong giai đoạn 2020-2015, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng thương mại có quy mô lớn với hiệu quả hoạt động tốt nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Các đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới.

Theo đó, nhiệm kỳ mới, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng cấp ủy, đảng viên; đào tạo và phát triển cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia các mặt nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của Vietinbank và phù hợp tình hình; đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng và nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh trên nền tảng công nghệ hiện đại. Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp thông lệ và chuẩn mực quốc tế; đổi mới sáng tạo trong phát triển. Tiếp tục thực hiện khẩn trương, có kết quả chương trình “sáu hóa”; ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh...

Đảng bộ xác định và quyết tâm thực hiện thành công hai khâu đột phá là: (1) Đổi mới sáng tạo, phát triển dịch vụ ngân hàng là nền tảng chuyển dịch cơ cấu thu nhập, cơ cấu khách hàng; chuyển dịch mạnh mẽ phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ. (2) Ứng dụng mạnh mẽ, sáng tạo Cách mạng Công nghiệp 4.0, thực hiện đồng bộ, toàn diện chuyển đổi số là động lực phát triển VietinBank.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 31 đồng chí.

TIỂU PHƯƠNG