Đà Nẵng đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài

Thứ Năm, 25-04-2019, 09:55
Sản xuất, lắp ráp ô-tô Nissan ở nhà máy của Công ty TNHH TCIE Việt Nam (Khu công nghiệp Hòa Khánh, TP Đà Nẵng). Ảnh: TRIỆU TÙNG

Thời gian qua, các ngành chức năng của TP Đà Nẵng đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10-4-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội nhập quốc tế và Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 5-11-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” và đạt kết quả đáng khích lệ. Trong đó, công tác cải cách hành chính không ngừng được đẩy mạnh theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả góp phần đẩy nhanh thu hút đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài.

Trong quý I-2019, TP Đà Nẵng cấp phép mới cho 32 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 355,806 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn năm dự án với số vốn tăng thêm 114,2 triệu USD. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đang ngày càng trở thành một nguồn vốn đầu tư quan trọng của nền kinh tế thành phố.

TP Đà Nẵng xác định tiếp tục kiên trì mục tiêu thu hút đầu tư nước ngoài nhưng có chọn lọc, theo hướng công nghệ cao, thân thiện với môi trường để phát triển bền vững. Thành phố ưu tiên thu hút FDI ở những lĩnh vực như công nghiệp công nghệ cao (điện tử - cơ điện tử, viễn thông, tự động hóa, cơ khí chính xác, công nghệ sinh học, vật liệu mới), công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực cơ khí chính xác. Trong đó tập trung các ngành như dịch vụ biển, thương mại, giáo dục - đào tạo, dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, logistics, tài chính - ngân hàng, du lịch; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; các dự án đổi mới sáng tạo; các dự án có chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển…

* Bình Dương tăng cường năng lực quản lý nhà nước về đất đai

Nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai, khắc phục bất cập, hạn chế, đưa công tác này đi vào nền nếp, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với Sở Tư pháp đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai đến các tổ chức, cá nhân thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền công tác quản lý sử dụng đất, xây dựng, kinh doanh bất động sản để người dân kịp thời nắm bắt.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu, đánh giá việc triển khai thực hiện, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét ban hành quyết định thay thế các văn bản chưa phù hợp, đưa công tác tách thửa đi vào nền nếp và ngăn chặn tình trạng phân lô, bán nền trái quy định.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nâng cao chất lượng việc thẩm định, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Các huyện, thị xã, thành phố bảo đảm quy hoạch sử dụng đất phù hợp quy hoạch chuyên ngành; tập trung thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với quỹ đất công, đất công ích; khẩn trương khắc phục tình trạng các dự án khu dân cư, khu đô thị chậm tiến độ; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm đối với các dự án khu dân cư chậm triển khai, tránh ảnh hưởng đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trong vùng dự án. Trường hợp chủ đầu tư không có khả năng thực hiện hoặc được gia hạn nhưng tiến độ triển khai chậm thì tham mưu thu hồi chủ trương theo quy định. Đồng thời, Sở tiếp tục rà soát, kiểm tra xử lý các trường hợp liên quan 65 dự án khu dân cư chậm triển khai. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét phương án quản lý hiệu quả.

PV và TTXVN