Con số ấn tượng

Thứ Hai, 03-05-2021, 01:04

12,25 tỷ USD là tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tính đến ngày 20-4-2021, bằng 99,3% so cùng kỳ năm 2020. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 5,5 tỷ USD, tăng 6,8% so cùng kỳ năm 2020.