Con số ấn tượng

Thứ Hai, 26-10-2020, 02:33

1.305,8

nghìn tỷ đồng là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý III-2020, tăng 14,4% so với quý trước và tăng 4,5% so cùng kỳ. Tính chung chín tháng năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 3.673,5 nghìn tỷ đồng, tăng 0,7% so  cùng kỳ năm 2019, nếu loại trừ yếu tố giá giảm 3,6%.