Con số ấn tượng

Thứ Hai, 21-09-2020, 02:25

3.218,4 nghìn tỷ đồng là tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng năm nay (tính cả 1.993,2 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 26,1 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn), tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2019.