Con số ấn tượng

Thứ Hai, 11-11-2019, 03:52

7,05 tỷ USD là giá trị kim ngạch xuất siêu của nền kinh tế ước tính trong 10 tháng năm nay. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 427,05 tỷ USD; trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 217,05 tỷ USD (tăng 7,4% so cùng kỳ năm 2018); có 29 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu hơn một tỷ USD, chiếm 91,2% tổng kim ngạch xuất khẩu.