Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xuất khẩu quả vải tươi sang Nhật Bản

Thứ Sáu, 14-02-2020, 04:27

Nhật Bản đã chính thức mở cửa cho quả vải thiều Việt Nam xuất khẩu trực tiếp sang thị trường này trong niên vụ 2020.

Ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Hải Dương đã khẩn trương hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc xuất khẩu quả vải tươi sang thị trường Nhật Bản trong niên vụ này và các năm tiếp theo. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương đề nghị UBND huyện Thanh Hà và TP Chí Linh rà soát, đăng ký mới vùng trồng vải xuất khẩu năm 2020. Bên cạnh đó, các địa phương cần lưu ý diện tích đăng ký tối thiểu 5 ha/vùng mã số; tỷ lệ vải ra hoa tại vùng đăng ký cấp mã số đạt từ 70% trở lên; người dân có ý thức chấp hành tốt các quy định của vùng xuất khẩu vải đi Nhật Bản, chấp hành nghiêm hướng dẫn của cơ quan chuyên môn…

Hiện tỉnh Hải Dương có khoảng 10.000 ha vải, trong đó hơn 300 ha vải được chứng nhận VietGAP và hơn 80% diện tích sản xuất theo quy trình VietGAP; toàn tỉnh có 13 vùng trồng với diện tích gần 132 ha vải được cấp mã số đủ điều kiện xuất khẩu đi các thị trường Mỹ, Ô-xtrây-li-a, EU. Những năm gần đây, có khoảng 10% sản lượng vải được xuất đi các thị trường khó tính như Anh, Pháp, Ô-xtrây-li-a, Hàn Quốc...

PV